Masterat Filmologie

Masteratul de Filmologie al UNATC e singurul program de master specializat în Film & Media Studies din București. Cursurile și seminarele sale dezvoltă, cu spirit critic, o înțelegere aprofundată a cinematografului și mediilor contemporane, cuprinzând atât configurațiile lor estetice, cât și pe cele utilitare, istoria și implicațiile lor sociale și filozofice.

De ce: Masteratul deschide oportunități de carieră diverse: în domeniul academic al studiilor de film și media, în sfera instituțiilor culturale și artistice, în domeniul educațional sau curatorial, dar și în industriile creative. Pe lângă o ofertă bogată de posibilități de practică, studenții programului pot beneficia deopotrivă și de stagii de pregătire la universități europene partenere.

Unde: La UNATC, masteratul de filmologie se desfășoară într-un spațiu dedicat formării profesioniștilor din cinematografie și noile medii. Acest lucru permite o interacțiune vie, care stimulează atât studiul teoretic, cât și practica.

Cine: Conceput în spirit interdisciplinar, masteratul de filmologie e deschis atât absolvenților licențiați în domeniul cinematografie și media, cât și celor specializați în științele sociale, în filozofie, științe umane sau diferite discipline artistice, care doresc să aprofundeze dimensiunea mediilor audiovizuale. Programul de studiu are un grup restrâns de studenți, astfel încât profesorii pot acorda atenție dezvoltării proiectelor individuale ale participanților.

Cum: Candidații trebuie să depună la înscriere o scrisoare de intenție, un portofoliu și un CV. Scrisoarea de intenție va conține o descriere scurtă a proiectului de disertație, iar portofoliul va include trei materiale scrise originale, fie ele publicate (eseuri, articole) sau nepublicate (lucrări de an, referate, alte texte relevante).