Master Scenaristică

Programul de master se adresează celor care își doresc să aprofundeze atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, scenaristica. Pe parcursul celor doi ani participanții la master studiază istoria scenaristicii, specificitatea scenariului de film și posibilitățile de definire a acestuia.

De asemenea, programul de studiu are o importantă componentă practică. Cursurile îmbină teoria cu practica, studenții se familiarizează cu diferite structuri narative cinematografice, abordează genuri specifice, analizează posibilități de adaptare a unui text literar și explorează tipuri de scenarii specifice televiziunii sau platformelor VOD (seriale, mini-serii, etc.).

Studenții trec de la sistemul de tutoriat (abordat în programul de licență) la cel de script doctoring, profesorii de an ghidând autorii în găsirea temei, stilului și a modalității de povestire specifice fiecăruia. Studenții parcurg astfel un proces specific scenariștilor profesioniști din industrie care, în timpul dezvoltării unui scenariu apelează, de multe ori, la script doctori. Aceștia au rolul de a-i îndruma să parcurgă traseul de multe ori anevoios și solitar de la sinopsis la draft-ul final. Astfel, la finalul fiecărui an de master studenții au în portofoliu cel puțin un scenariu de lung metraj.

Pe parcursul celor doi ani de master studenții participă la sesiuni de lucru cu profesori și scenariști invitați din afara universității, teoreticieni ai scenariului sau practicieni recunoscuți internațional. Ne propunem ca, prin acest program de master, să familiarizăm studenții cu rolul, contextul și posibilitățile de abordare ale viitoarei lor meserii, iar diversificarea perspectivelor reprezintă, credem noi, modalitatea de a-i ajuta să facă pasul către viitoarea lor carieră de scenariști profesioniști.