Arhive audiovizuale: Prezervare și curatoriere

Masterul de Arhive audiovizuale: Prezervare și curatoriere/Audiovisual Archives: Preservation and Programming este primul program de studii de acest fel din România și din Europa de Est și e cu predare în limba engleză. Timp de doi ani, programul le va oferi masteranzilor o formare aprofundată, atât pe plan teoretic cât și practic, pe cele două axe ale valorizării și restaurării patrimoniului audio-vizual. Un proiect integral de restaurare necesită capacități de documentare, o excelentă cunoaștere a contextului istoric și a codurilor estetice și tehnice ale perioadei și spațiului în care a fost realizat filmul, dar și abilități practice de identificare, mânuire, curățare, reparare, scanare, restaurare digitală a imaginii și sunetului și colorizare; în mod similar, alcătuirea unui program de filme implică o vastă cultură cinematografică, o viziune curatorială, abilități de scriere în mai multe registre și de moderare a discuțiilor cu invitații și cu publicul, dar este indispensabilă și o cunoaștere a materialității mediului.

Câteva dintre cursurile și seminariile care vor promova înțelegerea patrimoniului audio-vizual ca pe o materie dinamică, în continuu dialog cu prezentul vor fi: „Istorii și practici curatoriale audio-vizuale”, „Practici de prezervare în audio-vizualul românesc” sau „Restaurarea digitală a imaginii de film”. Îmbinând educația teoretică cu cea tehnologică, programul de Arhive audiovizuale: Prezervare și curatoriere/Audiovisual Archives: Preservation and Programming  va pregăti specialiști polivalenți, la curent cu cele mai actuale chestiuni atât tehnice, cât și metodologice și etice din domeniu și capabili să lucreze în cinemateci, festivaluri, cinematografe de artă, mediateci, videoteci, muzee, fundații, asociații sau întreprinderi private deținătoare sau producătoare ale unor colecții audiovizuale din întreaga lume.

  • DURATA DE STUDII: 2 ani
  • CREDITE: 120
  • NR. DE LOCURI (BUGET): 6
  • LIMBA: Engleză
  • ADMITERE: septembrie
  • TIP STUDIU: cu frecvență (IF)