Master Scenaristică

CURSURI CU FRECVENȚĂ – 2 ani

Calendarul admiterii:

ÎNSCRIERI: 8 – 9 septembrie 2022 (între 9.30-14.00 la secretariatul Facultății de Film, UNATC)

SUSŢINEREA PROBEI:
Luni 12 septembrie 2022 – Probă unică, colocviu, ora 9

TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

 • se primesc în concurs absolvenți de facultate, posesori ai unei diplome de licență;
 • candidații trebuie să fi absolvit o specializare cu 180 credite sau cu 240 de credite.
 • candidatul va depune la înscriere o mapă conținând proiectele sale artistice (scenarii de film – realizate, în curs de elaborare, sau alte proiecte relevante).

Proba unică – oral

Colocviu de cultură cinematografică pe baza bibliografiei de concurs și pe marginea unui proiect din mapa candidatului, selectat de comisie pentru discuție.

BIBLIOGRAFIE:

Bal, Mieke: Naratologia. Introducere în teoria narațiunii, ediția a II-a, Institutul European, Iași, 2008

Carabăț, Dumitru: Spre o poetică a scenariului cinematografic, Ed. PRO, București, 1997

Carrière, Jean-Claude & Bonitzer, Pascal: Exercice du scénario, FEMIS (Fondation Européenne des Métiers de l’Image et du Son), Paris, 1990

Eszterhas, Joe: Hollywood Animal, Vintage, 2005

Field, Syd: Screenplay – The Foundations of Screenwriting, Dell Publishing, New York, 1994

Field, Syd: The Screenwriter’s Workbook, Dell Publishing, New York, 1984

Fitzgerald, F. Scott: M-aș omorî pentru tine și alte povestiri pierdute, Polirom, 2018

Fitzgerald, F. Scott: Povestiri cu Pat Hobby, Polirom, 2011

Goldman, William: Adventures in the Screen Trade, Grand Central Publishing, Reissue edition, 1989

Jenn, Pierre: Techniques du scénario, FEMIS (Fondation Européenne des Métiers de l’Image et du Son), Paris, 1991

King, Stephen: Misterul regelui. Despre scris (On Writing), Nemira, 2017

Lajos, Egri: The Art Of Dramatic Writing: Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives, Simon & Schuster, 2004

McKee, Robert: Story: conținut, structură, metode și principii scenaristice, Editura Filmtett, 2012

Pudovkin, V.I.: Film Technique and Film Acting, Richard West, 1975

Seger, Linda: The Art of Adaptation: Turning Fact and Fiction Into Film, Henry Holt and Company, 1992

Seger, Linda: Making a Good Script Great, 3rd ed., Silman James Press, 2010

Vogler, Cristopher: The Writer’s Journey – Mythic Structure for Writers, 3rd Edition, Michael Wiese Productions, Los Angeles, 2007

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere (acte necesare):

 1.  un dosar plic;
 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate). Înscrierea se face obligatoriu online pe site-ul unatc.ro, începând cu data de 16 iulie 2022, până la data de 9 septembrie 2022, ora 12.00. Cererea se printează, se semnează și se depune la dosarul de înscriere;
 3.  diploma de Licență (în original)
 4. diploma de Bacalaureat (în original)
 5.  certificatul de naştere, în copie legalizată;
 6.  5 fotografii tip C.I.;
 7.  C.I. (în original şi copie), iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 8.  Curriculum Vitae
 9. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 10.  cerințele specifice fiecărui program de studii conform metodologiei:
  – Scenaristică – proiecte artistice ale candidatului (scenarii de film – realizate, în curs de elaborare, sau alte proiecte relevante)