Master Scenaristică

CURSURI CU FRECVENȚĂ – 2 ani

Găsești aici calendarul admiterii, iar aici, lista de acte necesare.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

  • se primesc în concurs absolvenți de facultate, posesori ai unei diplome de licență;
  • candidații trebuie să fi absolvit o specializare cu 180 credite sau cu 240 de credite.
  • candidatul va depune la înscriere o mapă conținând proiectele sale artistice (scenarii de film – realizate, în curs de elaborare, sau alte proiecte relevante).

Proba 1 – scris

Eseu de cultură cinematografică pe baza bibliografiei de concurs.

Proba 2 – oral

Colocviu pe baza unui proiect de scenariu din mapa candidatului.

BIBLIOGRAFIE

Arijon, Daniel: Grammar of the Film Language, Silman-James Press, 1991

Aumont, Jacques & Bergala, Alain & Marie, Michel & Vernet, Marc: Estetica filmului, Editura Idea Design & Print, Vluj Napoca, 2007

Carabăț, Dumitru: Spre o poetică a scenariului cinematografic, Ed. PRO, București, 1997

Carrière, Jean-Claude & Bonitzer, Pascal: Exercice du scenario, FEMIS (Fondation Européenne des Métiers de l’Image et du Son), Paris, 1990

Field, Syd: Screenplay – The Foundations of Screenwriting, Dell Publishing, New York, 1994

Field, Syd: The Screenwriter’s Workbook, Dell Publishing, New York, 1984

Jenn, Pierre: Techniques du Scénario, FEMIS (Fondation Européenne des Métiers de l’Image et du Son), Paris, 1991

Lajos, Egri: The Art Of Dramatic Writing: Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives, Simon & Schuster, 2004

McKee, Robert: Story: conținut, structură, metode și principii scenaristice, Editura Filmtett, 2012

Pudovkin, V.I.: Film Technique and Film Acting, Richard West, 1975

Walter, Richard: Screenwriting: The Art, Craft and Business of Film and Television Writing, Plume – Penguin Books, USA, 1988

Vogler, Cristopher: The Writer’s Journey – Mythic Structure for Writers, 3rd Edition, Michael Wiese Productions, Los Angeles, 2007