Master Filmologie

CURSURI CU FRECVENȚĂ – 2 ani

Prezentarea masteratului de filmologie se găsește aici

Găsești aici calendarul admiterii, iar aici, lista de acte necesare.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

  • se primesc în concurs absolvenți de facultate, posesori ai unei diplome de licență (aceasta nefiind în mod obligatoriu de facultate de film sau specializare umanistă);
  • candidații trebuie să fi absolvit o specializare cu 180 credite sau cu 240 de credite.
  • la înscriere, candidații vor depune un CV, o scrisoare de intenție (schițând direcțiile de cercetare de care candidații sunt interesați) și un portofoliu alcătuit din lucrări, documente, materiale scrise și audiovizuale originale pe care le consideră relevante.

Probă unică – oral

  • Interviu pe baza portofoliului și a scrisorii de intenție depuse de candidat.

Se vor acorda note de la 1 la 10.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE