Master Filmologie

CURSURI CU FRECVENȚĂ – 2 ani

Găsești aici calendarul admiterii, iar aici, lista de acte necesare.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

  • se primesc în concurs absolvenți de facultate, posesori ai unei diplome de licență (aceasta nefiind în mod obligatoriu de facultate de film sau specializare umanistă);
  • candidații trebuie să fi absolvit o specializare cu 180 credite sau cu 240 de credite.
  • la înscriere, candidații vor depune o scrisoare de intenție și un portofoliu alcătuit din lucrări, documente, materiale scrise și audiovizuale pe care le consideră relevante.

Probă unică – oral

Interviu pe baza portofoliului și a scrisorii de intenție depuse de candidat.

Se vor acorda note de la 1 la 10.

BIBLIOGRAFIE

Bazin, André: Ce este cinematograful?, vol. 1, UNATC Press, București, 2014.

Bordwell, David; Thompson, Kristin; Smith, Jeff, Film Art: An Introduction, McGraw
Hill Education, 2016.

Căliman, Călin: Istoria filmului românesc (1897-2017), Ed. Ideea Europeană,
București, 2017.

Corciovescu, Cristina & Mihăilescu, Magda (coordonatori): Cele mai bune zece filme româneşti ale tuturor timpurilor stabilite prin votul a 40 de critici, Ed. Polirom, Iași, 2010.

Mulvey, Laura: Death 24x a Second: Stillness and the Moving Image, Reaktion
Books, 2005.

Perez, Gilberto: The Material Ghost: Films and Their Medium, Johns Hopkins
University Press, 1998. Sontag, Susan: Împotriva interpretării, Ed. Vellant,
2016.