Master Filmologie

CURSURI CU FRECVENȚĂ – 2 ani

Prezentare Master Filmologie

Calendarul admiterii:

Informații despre calendarul admiterii vor fi disponibile în curând.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Se primesc în concurs absolvenți de facultate, posesori ai unei diplome de licență, fără să fie necesară absolvirea unei facultăți având ca profil studiile de cinema.
Candidații trebuie să fi absolvit o specializare cu 180 credite sau 240 credite;

La înscriere candidaţii vor depune:

1. un curriculum vitae
2. o scrisoare de intenție cuprinzând  o scurtă prezentare a direcției de cercetare pe care vor s-o urmeze în cadrul disertației
3. portofoliu alcătuit din 3 lucrări. Aceste texte (writing samples) pot fi materiale publicate sau nepublicate (de exemplu, lucrări de an din timpul facultății), pe care candidații le consideră relevante.

CV-ul, scrisoarea de intenție și portofoliul vor fi depuse atât în format tipărit, cât și în format electronic (ca fișiere PDF). Cele trei texte alcătuind portofoliul vor fi grupate în același fișier PDF.

Portofoliile complete se predau după înscriere, în format electronic și tipărit. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.
Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

Probă unică – oral (proba se notează cu note de la 1 la 10)

Interviu pe baza CV-ului candidatului, a portofoliului  și a scrisorii de intenție depuse de candidat la înscriere.

MENȚIUNI:

  1. Nu de admit contestații la probele orale / practice.
  2. Probele se notează cu note de la 1 la 10
  3. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 6,00 (şase) 

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere (acte necesare):

ÎNTREBĂRI FRECVENTE