Master Filmologie

CURSURI CU FRECVENȚĂ – 2 ani

Prezentarea masteratului de filmologie se găsește aici

Găsești aici calendarul admiterii, iar aici lista de acte necesare.

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

  • se primesc în concurs absolvenți de facultate, posesori ai unei diplome de licență, fără să fie necesară absolvirea unei facultăți având ca profil studiile de cinema;
  • candidații trebuie să fi absolvit o specializare cu 180 credite sau cu 240 de credite.
  • la înscriere, candidații vor depune un curriculum vitae, o scrisoare de intenție cuprinzând o scurtă prezentare a direcției de cercetare pe care vor s-o urmeze în cadrul disertației și un portofoliu alcătuit din 3 lucrări. Aceste texte (writing samples) pot fi materiale publicate sau
    nepublicate (de exemplu, lucrări de an din timpul facultății), pe care candidații le consideră relevante.

Probă unică – oral

  • Interviu pe baza CV-ului, portofoliului și a scrisorii de intenție depuse de candidat.

Se vor acorda note de la 1 la 10.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE