Master Filmologie

CURSURI CU FRECVENȚĂ – 2 ani

Prezentare Master Filmologie

Calendarul admiterii:

ÎNSCRIERI: 8 – 9 septembrie 2022 (între 9.30-14.00 la secretariatul Facultății de Film, UNATC)

SUSŢINEREA PROBEI:
Duminică 11 septembrie 2022 – Probă unică, interviu, ora 9

TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 • se primesc în concurs absolvenți de facultate, posesori ai unei diplome de licență, fără să fie necesară absolvirea unei facultăți având ca profil studiile de cinema;
 • candidații trebuie să fi absolvit o specializare cu 180 credite sau cu 240 de credite.
 • la înscriere, candidații vor depune un curriculum vitae, o scrisoare de intenție cuprinzând o scurtă prezentare a direcției de cercetare pe care vor s-o urmeze în cadrul disertației și un portofoliu alcătuit din 3 lucrări. Aceste texte (writing samples) pot fi materiale publicate sau nepublicate (de exemplu, lucrări de an din timpul facultății), pe care candidații le consideră relevante.

Probă unică – oral

 • Interviu pe baza CV-ului, portofoliului și a scrisorii de intenție depuse de candidat.

Se vor acorda note de la 1 la 10.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere (acte necesare):

 1.  un dosar plic;
 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate). Înscrierea se face obligatoriu online pe site-ul unatc.ro, începând cu data de 16 iulie 2022, până la data de 9 septembrie 2022, ora 12.00. Cererea se printează, se semnează și se depune la dosarul de înscriere;
 3.  diploma de Licență (în original)
 4. diploma de Bacalaureat (în original)
 5.  certificatul de naştere, în copie legalizată;
 6.  5 fotografii tip C.I.;
 7.  C.I. (în original şi copie), iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 8.  Curriculum Vitae
 9. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 10.  cerințele specifice fiecărui program de studii conform metodologiei:
   – Filmologie – o scrisoare de intenție și un portofoliu alcătuit din lucrări, documente, materiale scrise și audiovizuale pe care candidatul le consideră relevante,

ÎNTREBĂRI FRECVENTE