Licență

Comunicare Audiovizuală: Scenaristică, Publicitate Media, Filmologie
Cursuri cu frecvență – 3 ani

Informații despre calendarul admiterii vor fi disponibile în curând.

La înscriere candidații au obligația să prezinte un CV, o motivație și un portofoliu. Toate aceste texte (CV, motivație și portofoliu) trebuie să fie scrise în limba română, cu diacritice, pe pagini format A4. Textele care nu îndeplinesc această condiție nu vor fi luate în considerare.

Portofoliile complete se predau după înscriere în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere. 

 1. CV-ul se va depune în format electronic. Fișierul electronic va fi în format pdf denumit astfel: 

                                      CV Nume Prenume

unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului.

2. Portofoliul este alcătuit din cele mai reușite texte originale scrise de candidat și poate include povestiri scurte, fragmente de jurnal, poezii, nuvele, scenarii, piese de teatru, eseuri, texte critice, articole, analize literare, de film sau teatru sau orice alte texte relevante în formă integrală sau sub formă de fragmente. În cazul în care se prezintă fragmente dintr-un text mai amplu, acest lucru trebuie specificat imediat sub titlu. Portofoliul trebuie să conțină între minim 5 pagini și maximum 15 de pagini. Nu sunt acceptate texte scrise în colaborare cu o altă persoană sau adaptări ale unor texte scrise de alți autori. Scenariile pot fi formatate conform standardului cunoscut. Celelalte texte vor fi redactate pe pagini A4 cu font Times New Roman de 12 puncte, spațiat la 1,5 rânduri. Portofoliul va avea o pagină de gardă pe care vor fi înscrise numele și prenumele candidatului și o pagină de cuprins cu titlurile textelor din portofoliu și numărul paginii la care acestea pot fi găsite. Aceste două pagini nu vor fi contorizate la numărul paginilor de portofoliu.

Portofoliul se va depune în format electronic. Fișierul electronic va fi în format pdf denumit astfel: 

                                      Portofoliu Nume Prenume

unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului. 

3. Motivaţia opţiunii pentru această specializare va fi de maxim o pagină A4 (font Times New Roman de 12 puncte, spațiat la 1,5 rânduri) și se va depune în format electronic. Fișierul va fi în format pdf denumit astfel:

                                      Motivație Nume Prenume

unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului.

Probele se notează cu note de la 1 la 10. 

Proba 1 (scris) 

O lucrare creativă scrisă pe o temă aleasă de comisie, cu accent specific audiovizual. 

Proba 2 (scris) 

Analiza unui film în primă vizionare. 

Proba 3 (oral) 

Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate. 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ 

Bazin, André: Ce este cinematograful?, vol. 1 & 2, Ed. Polirom/UNATC Press, București, 2022

Barthes, Roland, Camera luminoasă, Editura Idea, Cluj-Napoca, 2009 

Bordwell, David; Thompson, Kristin; Smith, Jeff: Film History: An Introduction, Ediția a V-a, Ed.          McGraw-Hill Education, 2022 

Buzzati, Dino: Cele mai frumoase povestiri, Ed. Polirom, Iași, 2013 

Capote, Truman: Integrala prozei scurte, Ed. Polirom, Iași, 2012 

Chivu, Marius, editor, Kiwi. Graniție. Antologia de proză scurtă, Ed. Polirom, 2022

Fitzgerald, F. Scott: Povestiri cu Pat Hobby, Ed. Polirom, Iași, 2015 

King, Stephen: Misterul regelui (Despre scris), Ed. Nemira, București, 2007 

Naremore, James, Actoria în cinema, Ed. Tact, Cluj-Napoca, 2018. 

Salinger, J.D.: Nouă povestiri, EdPolirom, Iași, 2013

Sontag, Susan: Împotriva interpretării, Ed. Vellant, București, 2016 

Șerban, Alex. Leo: De ce vedem filme, Ed. Polirom, Iași, 2006

FILMOGRAFIE ORIENTATIVĂ 

Chantal AKERMAN: Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Belgia,1975) 

Jim JARMUSCH, Down by Law (1986) 

Buster KEATON: Steamboat Bill, Jr. (SUA, 1928) 

Stanley KUBRICK: Full Metal Jacket (1997)

Yorgos LANTHIMOS, Poor Things (2023)

Ivana MLADENOVIC: Soldații. Poveste din Ferentari (2017) 

Yasujiro OZU: Poveste din Tokyo / Tokyo Story / Tôkyô monogatari (Japonia,1953) 

Panah PANAHI: Hit the Road (Iran, 2021)

Lucian PINTILIE: Reconstituirea (1969) 

Cristi PUIU: Moartea domnului Lăzărescu (2005) 

François TRUFFAUT: Cele 400 lovituri/ Les quatre cents coups (Franța, 1959) 

Martin SCORSESE: Taxi Driver (SUA, 1976) 

Alfred HITCHCOCK: La nord, prin nord-vestNorth by Northwest (SUA, 1959) 
Jacques TATI: Playtime (Franța, 1967) 

Andrei UJICĂ: Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (2010)

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere la programul de licență (acte necesare):

 1. un dosar plic;
 2.  cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formular). Înscrierea se va face online (obligatoriu) pe site-ul unatc.ro, începând cu data de 16 iulie 2022, până la data de 2 septembrie 2022. Cererea se tipărește, se semnează și se depune la dosar;
 3. diploma de bacalaureat (original și copie legalizată) şi foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) în original, sau adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii promoţiei 2022 (în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute şi mediile obţinute în anii de liceu);
  În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei – după caz) va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de secretariatul care a făcut înscrierea.
 4. certificatul de naştere, în copie și originalul;
 5.  adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie) cu specificaţia „apt pentru înscrierea la facultate”;
 6. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) cu specificația buget sau taxă;
 7.  diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta în original (după caz) şi o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă;
 8. Cinci (5) fotografii tip C.I.;
 9. C.I. (în original şi copie) iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 10.  chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 11. atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de MEN (în cazul studiilor efectuate în afara României);
 12. certificat de competență lingvistică – Limba Română (pentru cetățenii UE sau din state terțe).