Licență

Comunicare Audiovizuală: Scenaristică, Publicitate Media, Filmologie
Cursuri cu frecvență – 3 ani

ÎNSCRIERI: 31 august – 02 septembrie 2022 (între 9.30-14.00 la secretariatul Facultății de Film, UNATC)

SUSŢINEREA PROBELOR: 04 – 16 septembrie 2022
Duminică 4 septembrie 2022 – Proba 1, scris, ora 9 (sala 407B, UNATC)
Marți 6 septembrie 2022 – Proba 2, scris, ora 9 (sala 407B, UNATC)
Joi 8 septembrie 2022 – Proba 3, oral (sala 407B, UNATC)

TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei

La înscriere, candidații au obligația să prezinte:

 1. CV concis
 2. Motivaţia opţiunii pentru această specializare (text de o pagină)
 3. Portofoliu de texte

Etapă unică (probele se notează cu note de la 1 la 10)

Proba 1 (scris)

O lucrare creativă pe o temă aleasă de comisie, cu accent specific audiovizual.

Proba 2 (scris)

Analiza unui film în primă vizionare.

Proba 3 (oral)

Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

Bazin, André: Ce este cinematograful?, Ed. UNATC Press, București, 2014

Bordwell, David; Thompson, Kristin, Christopher Nolan: A Labyrinth of Linkages, ebook, Irvington Way Institute Press, Madison Wisconsin, 2016, http://www.davidbordwell.net/books/nolan.php.

Buzzati, Dino: Cele mai frumoase povestiri, Ed. Polirom, Iași, 2013

Capote, Truman: Integrala prozei scurte, Ed. Polirom, Iași, 2012

Corciovescu, Cristina; Mihăilescu, Magda (coordonatori): Cele mai bune 10 filme românești ale tuturor timpurilor stabilite prin votul a 40 de critici, Ed. Polirom, Iași, 2010.

Fitzgerald, F. Scott: Povestiri cu Pat Hobby, Ed. Polirom, Iași, 2015

King, Stephen: Misterul regelui (Despre scris), Ed. Nemira, București, 2007

Naremore, James, Actoria în cinema, Ed. Tact, Cluj-Napoca, 2018.

Salinger, J.D.: Noua povestiri, Ed. Polirom, Iași, 2013

Șerban, Alex. Leo: De ce vedem filme, Ed. Polirom, Iași, 2006

FILMOGRAFIE ORIENTATIVĂ

Chantal AKERMAN: Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Belgia, 1975)

Mati DIOP: Atlantique (Franța-Senegal-Belgia, 2019)

Jim JARMUSCH, Down by Law (SUA, 1986)

Buster KEATON: Steamboat Bill, Jr. (SUA, 1928)

Abbas KIAROSTAMI: Close-Up (Iran, 1990)

Akira KUROSAWA: Cei șapte samurai / Shichinin no samurai (Japonia, 1954)

Ivana MLADENOVIC: Soldații. Poveste din Ferentari (România, 2017)

Yasujiro OZU: Poveste din Tokyo / Tokyo Story / Tôkyô monogatari (Japonia, 1953)

Lucian PINTILIE: Reconstituirea (România, 1969)

Cristi PUIU: Moartea domnului Lăzărescu (România, 2005)

François TRUFFAUT: Cele 400 lovituri / Les quatre cents coups (Franța, 1959)

Martin SCORSESE: Taxi Driver (SUA, 1976)

Jacques TATI: Playtime (Franța, 1967)

Andrei UJICĂ: Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (România, 2010)

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere la programul de licență (acte necesare):

 1. un dosar plic;
 2.  cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formular). Înscrierea se va face online (obligatoriu) pe site-ul unatc.ro, începând cu data de 16 iulie 2022, până la data de 2 septembrie 2022. Cererea se tipărește, se semnează și se depune la dosar;
 3. diploma de bacalaureat (original și copie legalizată) şi foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) în original, sau adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii promoţiei 2022 (în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute şi mediile obţinute în anii de liceu);
  În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei – după caz) va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de secretariatul care a făcut înscrierea.
 4. certificatul de naştere, în copie și originalul;
 5.  adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie) cu specificaţia „apt pentru înscrierea la facultate”;
 6. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) cu specificația buget sau taxă;
 7.  diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta în original (după caz) şi o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă;
 8. Cinci (5) fotografii tip C.I.;
 9. C.I. (în original şi copie) iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 10.  chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 11. atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de MEN (în cazul studiilor efectuate în afara României);
 12. certificat de competență lingvistică – Limba Română (pentru cetățenii UE sau din state terțe).