Alexandru Maftei la Smart Diaspora 2023

În perioada 10-13 aprilie, regizorul Alexandru Maftei, membru al Departamentului Scenaristică-Filmologie, a participat ca speaker în cadrul workshop-ului Diaspora, migrație, mobilitate în cercetarea umanistă și în științele sociale din cadrul conferinței Smart diaspora – diaspora în învățământ superior, știință, inovare și antreprenoriat. Diaspora și prietenii ei”.

Ca bursier al programului „Spiru Haret” al Colegiului Noua Europă, acesta a prezentat cercetarea intitulată Intimate stories of migration and other important departures – a research using tools of narrative analysis (Povești intime despre migrație și alte plecări importante – o cercetare folosind mijloace de analiză narativă.

Conferința ”Smart diaspora – diaspora în învățământ superior, știință, inovare și antreprenoriat. Diaspora și prietenii ei”  și-a propus să creeze un spațiu al dialogului și al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc și lucrează, continuând seria întâlnirilor comunității științifice românești din țară și străinătate începută în anul 2008. Ediția din 2023 a fost organizată la Timișoara, sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României și egida Guvernului României, Ministerului Educației și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, de Alianța Timișoara Universitară (ATU), UEFISCDI în parteneriat cu Academia Română.

La conferință au participat persoane marcante din comunitatea academică și științifică recunoscute pe plan internațional, precum și reprezentanți ai autorităților publice și mediului de business românesc.

În cadrul sesiunilor în plen și a workshop-urilor exploratorii, participanții au avut oportunitatea de a dezbate teme de interes care vizează știința la frontiera cunoașterii; provocarea digitalului; sustenabilitatea, securitatea și reziliența pentru cetățeni și comunități; știința cu toți și pentru toți în societate și pentru societate; antreprenoriat (social, tehnologic, cultural); sectorul neguvernamental – provocări de cercetare.

https://www.diaspora-stiintifica.ro/